جمعه 4 مهر 1399
ساعت :15 : 19
1مجموع 3 مقاله
آلرون

آلرون

آلرون و تاثیر آن در آسیابانی   تالیف: المیرا بامیار- کارشناس ارشد صنایع غذایی     ...
نشاسته و آسیب نشاسته

نشاسته و آسیب نشاسته

نشاسته و آسیب نشاسته تهیه و تنظیم: المیرا بامیار    نشاسته اولين منبع توليد انرژي براي ...
پروسه تولید نان و مخاطرات احتمالی

پروسه تولید نان و مخاطرات احتمالی

    « به نام خدا »    پروسه تولید نان و مخاطرات احتمالی   ...
1مجموع 3 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :