جمعه 4 مهر 1399
ساعت :4 : 21

مقالاتی که در این بخش ارائه میشود حاصل تلاش تیم تحقیق و توسعه مستقر در کارخانجات می باشد. مقالات در چند بخش تقسیم بندی می شود. این مجموعه اماده دریافت نظرات شما در مورد مقالات و اقدامات پژوهشی انجام شده در این سازمان می باشد.

1مجموع 3 مقاله
آلرون

آلرون

آلرون و تاثیر آن در آسیابانی   تالیف: المیرا بامیار- کارشناس ارشد صنایع غذایی     ...
نشاسته و آسیب نشاسته

نشاسته و آسیب نشاسته

نشاسته و آسیب نشاسته تهیه و تنظیم: المیرا بامیار    نشاسته اولين منبع توليد انرژي براي ...
پروسه تولید نان و مخاطرات احتمالی

پروسه تولید نان و مخاطرات احتمالی

    « به نام خدا »    پروسه تولید نان و مخاطرات احتمالی   ...
1مجموع 3 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :