جمعه 4 مهر 1399
ساعت :59 : 19

آرد

محصولات اصلی:

 • آرد کامل،           
 • آرد سنگک با درصد سبوس گیری ۹٪،                             
 • آرد خبازی با درصد سبوس گیری ۱۵٪،
 • آرد ستاره با درصد سبوس گیری ۱۸٪ تا ۲۱٪،                        
 • آرد مخصوص نان های صنعتی و فانتزی با درصد سبوس گیری ۲۳٪،
 • آرد نول نرم با درصد سبوس گیرس ۲۷٪ تا ۳۰٪،
 • آرد نول زبر با درصد سبوس گیری ۲۷٪ تا ۳۰٪،
 • آٰرد مخصوص ماکارونی با درصد سبوس گیری ۲۷٪ تا ۳۲٪،
 • آرد مخصوص بیسکوئیت، کیک و کلوچه با درصد سبوس گیری ۳۰٪  تا ۳۲٪،
 • آرد مخصوص شیرینی پزی و قنادی با درصد سبوس گیری ۳۰٪ تا ۳۶٪،

محصولات جانبی:  

 • سبوس
 • جوانه گندم

 

خصوصیات کیفی آردهای تولیدی:

شماره

نوع ارد

خاکستر

گلوتن

پروتئین

میزان نشاسته آسیب دیده

۱

ارد نول

۰.۳۵-۰.۵۰

۲۶-۲۳

۱۲-۱۰

۲۱-۲۳

۲

ارد تافتون و لواش

۱.۲۵- ۰.۸۵

حداقل ۲۵٪ 

۱۴-۱۱

۱۹-۱۷

۳

ارد بربری

۰.۸۵- ۰.۷

حداقل ۲۶٪ 

۱۴-۱۱

۲۰-۱۸

۴

ارد سنگک

۱.۴۵- ۱.۲۰

 حداقل ۲۴٪

۱۴-۱۱

۱۸-۱۶

۵

ارد ماکارونی

۰.۵-۰.۶۵

 

حداقل ۱۲ 

-

۶

ارد مخصوص کیک و کلوچه

 ۰.۳۸-۰.۵

 ۲۴-۲۷

 ۷-۱۰

۲۲-۱۹

۷

ارد بیسکوییت

۰.۳۸-۰.۵ 

 ۲۲-۲۳

 ۷-۱۰

۱۷-۱۵

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :