جمعه 4 مهر 1399
ساعت :12 : 19

سبک

محصولاتی دامی سبک شامل موارد زیر می باشد:

 

  • بز شیرده
  • بز پرواری
  • استارتر بره
  • گوسفند پرواری
  • گوسفند شیرده 

 

 محصولات به صورت پلت و پودری قابل ارائه می باشد.

تغذیه مناسب بره ها تأثیر به سزایی در رشد و افزایش وزن آن ها دارد. استفاده از خوراک مناسب باعث کاهش هزینه ها و پیشگیری از بیماری می شود.

خوراک استارتر بره دارای ۱۸ تا ۱۹ درصد پروتئین و ۰.۸ تا ۰.۸۵ درصد کلسیم و ۰.۴۵ تا ۰.۵ درصد فسفر می باشد.

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :